+ 48 95 720 42 80

 

Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych

"DENTEX" - Centrum Stomatologii Zachowawczej jest indywidualną specjalistyczną praktyką stomatologiczną działającą na podstawie Zezwolenia Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Właścicielem gabinetu i jednym z lekarzy udzielających świadczeń jest Ewa Szela - Lipiec, lekarz stomatolog, specjalista pierwszego stopnia stomatologii ogólnej. Pracujący tu lekarze specjalizują się w stomatologii zachowawczej, endodoncji (leczeniu kanałowym), protetyce stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej i implantologii.

Umawianie pacjentów na wizytę

Zajmujemy się leczeniem wcześniej zaplanowanym i omówionym z pacjentem. Na każdą wizytę pacjent powinien zapisać się co najmniej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Wyjątek stanowią Pacjenci w nagłych przypadkach z bólem, których przyjmujemy poza wszelką kolejnością. Asystent stomatologiczny po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu szacuje ile czasu zarezerwować na wizytę. Na standardową wizytę przeznaczmy ok. 30 minut, na konsultację 15 minut, na wizytę endodontyczną, protetyczną lub inną specjalistyczną około 120 minut lub więcej w zależności od potrzeby. Nie zapisujemy na wizyty krótsze niż 15 minut. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż przy fotelu dentystycznym w gabinecie.

Pierwsza wizyta

Na pierwszej wizycie, po konsultacji stomatologicznej, lekarz przedstawia pacjentowi plan leczenia i wstępny kosztorys. W przypadku planowanego leczenia protetycznego konieczne jest wpłacenie przez pacjenta zaliczki w wysokości 50% całkowitej wartości uzupełnienia protetycznego.

Kolejność przyjmowania pacjentów

Pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się tak pracować aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji niektóre zabiegi przedłużają się dlatego prosimy pacjentów, aby mieli rezerwę czasową i podchodzili ze zrozumieniem do kilkuminutowych opóźnień. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów przyjmujemy ponadplanowo wyłącznie pacjentów z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie prowadzonego w naszym gabinecie leczenia. Innych pacjentów wymagających pilnej interwencji lekarskiej zapisujemy na najbliższy wolny termin.

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienie na wizytę powyżej 15 minut, bez wcześniejszego powiadomienia, jest traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest następny zapisany pacjent.

Rękojmia udzielania świadczeń

Kierując się dobrem pacjenta pracownicy i współpracownicy wykonują usługi stomatologiczne z najwyższą starannością i na najwyższym poziomie. Na wykonane w naszym gabinecie wypełnienia oraz uzupełnienia protetyczne i implanty udzielamy rocznej rękojmi. Jeżeli w tym okresie wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji lub zmieni swoje właściwości w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia zostanie bezpłatnie naprawione lub wymienione na nowe. Reklamacja nie uwzględnia następujących przypadków w których pacjent:

  • przerwał zaplanowane leczenie,
  • nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia,
  • nie stosuje się do zaleceń dotyczących higieny jamy ustnej,
  • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami,
  • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek i napraw uzupełnienia protetycznego,
  • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami),
  • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzębień,
  • ma zaniki kostne, które powodują osiadanie protez.